Inne informacje

Inne informacje

Palenie wody

Woda się nie pali, ale na tym nie skończę. Trochę o paliwach i spalaniu… Nie palą się substancje – związki chemiczne, które są już produktami spalania czy, ogólnie mówiąc, reakcji utleniania (w sensie chemicznym), czy jeszcze ogólniej procesów egzotermicznych – procesów, w których wydziela się ciepło.Woda to produkt spalania wodoru. Łacińska nazwa tego pierwiastka zwięźle to […]

Inne informacje

Dlaczego pęka? Czy musi?

Sprawa wiąże się mocno z tematem dylatacji (tu). Pękanie może mieć kilka przyczyn, a głównie ma dwie. Jedna to skutek ogólnie pojętych zjawisk korozyjnych. Zły dobór materiału powodowany niewiedzą lub (głównie tak jest) ekonomią powoduje w efekcie występowanie w strukturze materiału miejscowych naprężeń na skutek przemian fizykochemicznych części składników fazowych. Materiał nigdy nie jest jednorodny. Składniki te nie mają

Inne informacje

Radiator na rurze dymowej kominka – warto, nie warto?

Odpowiedź wydaje się z pozoru oczywista. Zdarza się jednak czasem, że intuicja nas zawodzi. Jak wspomniano (tu), przenoszenie ciepła przez ścianę (przegrodę) składa się z trzech etapów – trzech połączonych szeregowo oporów stawianych ciepłu. Zauważmy, że jeżeli jeden z nich będzie bardzo mały (bliski zeru), a drugi duży, to co byśmy nie robili z tym trzecim, sumaryczny opór nie

Inne informacje

Średnica krytyczna izolacji, czyli wyjątek od reguły.

Reguła wspomniana w tytule jest raczej intuicyjna. W tym przypadku widać, że intuicja może nas czasami zawieźć.Temat jest ważny szczególnie w przypadku izolowania czegoś bardzo gorącego, a więc w interesującym nas „dziale gospodarki”.Jak sygnalizuje tytuł, chodzi o izolowanie rur i innych krągłości. Przy odpowiednio wysokim współczynniku przewodzenia materiału izolacyjnego może okazać się, że „opatulona” nim rura oddaje więcej ciepła niż

Scroll to Top