Oferta

Opis pozostałych oferowanych towarów i usług

 • Dostawy i kompletacja wszelkiego typu materiałów ogniotrwałych:
  • wyrobów formowanych – prostek, klinów, kształtek
  • materiałów izolacji ogniotrwałej i żaroodpornej
  • betonów ogniotrwałych i żaroodpornych
  • zapraw i mas ogniotrwałych i żaroodpornych
  • prefabrykatów z betonów ogniotrwałych i żaroodpornych
 • Projektowanie:
  • wymurówek ogniotrwałych oraz kompletnych wszelkiego typu urządzeń wysokotemperaturowych
 • Organizacja usług wykonawczych:
  • remontów i napraw wyłożeń ogniotrwałych dowolnych urządzeń
 • Doradztwo w zakresie:
  • doboru i stosowania ceramicznych i innych materiałów ogniotrwałych we wszelkiego rodzaju urządzeniach cieplnych:
   • piecach przemysłowych (metalurgicznych, ceramicznych, grzewczych itd.),
   • kotłach,
   • ogrzewaczach pomieszczeń (piecach domowych, kuchniach, kominkach)
   • akumulatorach i wymiennikach ciepła
  • optymalizacji spalania paliw w zakresie:
   • konstrukcji palenisk
   • zapewnienia czystości spalania
   • przygotowania palenisk do badań certyfikacyjnych
 • Inne usługi, między innymi:
  • instrukcje technologiczne
  • nadzór wykonawczy i produkcyjny
  • ekspertyzy
  • receptury
  • produkcja typowych i nietypowych materiałów ogniotrwałych:
   • mas
   • zapraw
   • prefabrykatów wg. wymiarów zamawiającego
Scroll to Top